Mária Bidelnicová

Reštaurovanie obrazov, kópie obrazov, maľby, fotografie

Mária Bidelnicová

Všetky umelecké diela podliehajú pôsobeniu času, prírodných vplyvov, ale často i neodborným zásahom a oprave. Mojim poslaním je záchrana duchovných hodnôt a hmotného kultúrneho dedičstva slovenských i zahraničných umeleckých diel.

Reštaurovaniu obrazov a umeleckých diel sa venujem už viac ako 40 rokov. Ponúkam široký repertoár v oblasti reštaurovania obrazov na plátne, reštaurovania malieb na dreve i reštaurovanie oltárov.

Popri svojej hlavnej profesijnej činnosti a to, reštaurátorskej práci sa venujem i maľovaniu priznaných kópií starých a súčasných majstrov slovenského i zahraničného umenia. Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Pabla Picassa, Clauda Moneta, a iných. Moje kópie obrazov možno vidieť v expozícii Slovenského múzea Alexandra Sergejeviča Puškina SNK, v múzeu Reina Sofia v Madride i v prezidentskom paláci. 

Počas prác nad poškodeným dielom sa musím často vzdať svojho umeleckého názoru a nemôžem uplatňovať vlastný spôsob výtvarnej interpretácie. Môj umelecký a výtvarný názor formujem v rámci voľnej maliarskej tvorby pod umeleckých menom MURO. Moje diela v sérii RELAX boli predstavené na viacerých výstavách, niektoré sú k dispozícii aj na predaj.

K fotografovaniu som sa dostala pri zbieraní inšpirácií pre maliarsku, ale aj reštaurátorskú činnosť. Fotografie prírody, rôznych povrchov, materiálov a objektov mi pomáhajú pri inšpirácii pre viaceré diela.

Moja cesta k reštaurovaniu nebola ľahká. Naplnila sa až štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok. Zadosťučinením bola aj stáž v jednej z najlepších reštaurátorských škôl na svete, v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma a pôsobenie v Reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Od roku 1994 som členom Komory reštaurátorov. Viac o mojom pôsobení, životnej ceste i výstavách si môžete pozrieť na mojich stránkach.

Kniha Reštaurovanie - Mária Bidelnicová

Kniha Reštaurovanie

Moje celoživotné reštaurátorské skúsenosti zhrnuté v unikátnej knihe Reštaurovanie, ktorú dostal od slovenskej prezidentky sám pápež František. Prostredníctvom publikácie vás pozývam nazrieť sa do reštaurátorskej práce, techník a zložitých postupov reštaurovania i maľovania kópií diel svetových umelcov.

Rozsiahle knižné dielo Reštaurovanie trvalo dať dokopy tri roky, obsahuje vyše 1300 fotografií od gotiky po súčasnosť. Verím, že nebude chýbať v knižnici žiadneho milovníka umenia, ktorý môže sledovať premeny a zmeny diel do definitívnej krásy, tak ako ich na začiatku stvárnil pôvodný tvorca.