Mária Bidelnicová

Životná cesta a výstavy Márie Bidelnicovej

2024

Výstava obrazov RELAX, Galéria Umelka v Bratislave. Viac o výstave RELAX.

2023

Vydanie reprezentačnej obrázkovej publikácie Reštaurovanie. Zistite viac o knihe Reštaurovanie.

2022

Účasť na výstave Ľudská tvár – sloboda alebo smrť, pocta Alexandrovi Dubčekovi k 100. výročiu narodenia, Bratislavský hrad, kurátorka výstavy Dagmar Srnenská.

Samostatná výstava abstraktných obrazov Relax, Divadlo Bolka Polívky, Brno, garant výstavy Bolek Polívka.

2021

Výstava XXX. Salón 2021 v Galérii Umelka Bratislava, kurátorka výstavy Zuzana Neumannová.

Účasť na výstave Sebareflexie v Galérii Slovenského rozhlasu RTVS Bratislava, kurátorka výstavy Mária Horváthová.

Účasť na výstave Slovenský ready-made XX. a XXI. storočia v Galérii Z Bratislava, kurátor výstavy Miro Procházka.

2020

Účasť na výstave Theatrum Mundi v Galérii Slovenského rozhlasu RTVS Bratislava, kurátorka výstavy Dagmar Srnenská.

2019

Výstava kópií starých a súčasných majstrov v Dome kultúry Piešťany. S manželom D. Bidelnicom prezentovali svoje najnovšie diela v rámci Bratislavských hudobných slávností v priestoroch Slovenskej filharmónie, Reduta Bratislava, kurátorka výstav Dagmar Srnenská.

Účasť na výstave Hudba a obraz, Slovenská filharmónia, Reduta Bratislava, kurátorka výstavy Dagmar Srnenská.

2018

Výstava pod názvom Spomienka na Friedensreicha Hundertwassera, Slovenský kultúrny inštitút Viedeň, garant výstavy Alena Heribanová.

Výstava v Slovenskom národnom divadle

2017

Samostatná výstava vo výstavných priestoroch Galérie Slovenského plynárenského priemyslu Bratislava, kde vystavovala maliarsku a reštaurátorskú tvorbu, kurátorka výstavy Dagmar Srnenská.

Účasť na výstave Na tych samych Falach, Slovenský inštitút vo Varšave, kurátorka výstavy Barbora Rúžová.

2016

Galéria mesta Topoľčany, výstava pod názvom Inšpirácie Claudom Monetom, kurátorka výstavy Marta Hučková.

2015

Výstava obrazov, fotografií a reštaurátorských prác v Istituto Slovacco a Roma pod názvom Strade Verso Roma (spolu s D. Bidelnicom), kurátorka Iveta Ledecká.

2014

Účasť na výstave La Slovacchia incontra Ferrara, Palazzo Racchetta, Ferrara, kurátorka výstavy Mária Horváthová.

2013

V Galérii Sala Terrena v Grasalkovičom paláci Bratislava sa realizovala výstava Vincent van Gogh, Claude Monet a Matej Bel v kópiách Márie Bidelnicovej. Prehliadka sa uskutočnila aj pri príležitosti namaľovania barokového portrétu Mateja Bela, ktorý bol zaradený do reprezentačných priestorov prezidenta Slovenskej republiky.

Pod názvom Svetlo a tiene vystavovala (spolu s manželom Danielom Bidelnicom) v Galérii Silencium vo výstavných priestoroch Paneurópskej vysokej školy Bratislava, kurátorka výstavy Dagmar Srnenská.

2011

Pod názvom Papier Collé – Slovenská koláž XX. – XXI. storočia vystavovala diela v Galérii Smečky v Prahe, kurátor výstavy Miro Procházka.

Účasť na výstave Umenie Reštaurovania II., Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, kurátori výstavy Ivan Rusina, Jana Luková.

2010

Porota vo výberovom konaní vybrala Máriu Bidelnicovú na Bienále voľného výtvarného umenia v 3. ročníku 2010, vo 4. ročníku 2012 a v 7. ročníku 2018. Na tomto poslednom bola porotou nominovaná na jednu z hlavných cien bienále za asambláž pod názvom Relax I-V z roku 2017. Kurátormi výstav boli Dagmar Srnenská a Roman Popelár.

Účasť na výstave Orbis Pictus v Mestskej galérii v Aténach, garant výstavy veľvyslanec Slovenskej republiky.

2008

Uskutočnila sa jej prvá výstava voľnej tvorby pod názvom Mária Bidelnicová – Obrazy. Konala sa v koniarni kaštieľa Mojmírovce, kurátorka výstavy Mária Horváthová. Výstava maliarskych diel v Galérii na námestí Topoľčany, kurátor výstavy Peter Jurkovič. Od tohto roku je členkou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Táto najväčšia spoločnosť výtvarných umelcov na Slovensku pravidelne prezentuje diela svojich členov na kolektívnej výstave pod názvom Salón. Mária Bidelnicová na týchto prehliadkach vystavovala od roku 2008 po súčasnosť.

Prvá výstava voľnej tvorby pod názvom Mária Bidelnicová – Obrazy, Galéria mesta Topoľčany

od 2006

Pracuje ako reštaurátorka v slobodnom povolaní, okrem reštaurovania diel na plátne, papieri, dreve, skle, kove a mramore sa venuje maliarskej tvorbe a fotografovaniu pod umeleckým menom MURO. Maľuje aj priznané kópie starých a súčasných majstrov.

2003

Účasť na výstave Slovak Days in Egypt, Alexandrijská knižnica v Káhire, kurátorka výstavy Eva Trojanová.

2000

V galérii Arias & Vanda v Modre a v Galérii Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave vystavovala priznané umelecké kópie diel Vincenta van Gogha a Paula Gauguina, kurátor výstavy Ľubo Moza.

1998

V Ponitrianskej galérii Nitra vystavovala rôzne diela Z reštaurátorskej dielne, kurátorka výstavy Marta Hučková.

1997

V Slovenskej národnej galérii prezentovala reštaurovaný obraz od Simona Voueta Svätá Katarína z roku 1624, olej na plátne, kurátor výstavy bol Ivan Rusina.

V Galérii Žltý dom v Poprade sa uskutočnila samostatná výstava kópií diel V. van Gogha a P. Gauguina pod názvom Žena a kvet, garant výstavy bol Vincent Polakovič.

1996

Samostatná výstava pod názvom Ieri e oggi, Lavori di Restauro vo výstavných priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme, garant výstavy bol chargé d’affaires Slovenskej republiky profesor František Hruška.

od 1995

Špecializácie reštaurovania: M2 – reštaurovanie tabuľovej maľby, M3 – reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči, M4 – reštaurovanie diel na papieri.

1994

Členka Komory reštaurátorov (od 28. 11. pod číslom 91).

1993-2006

Pracovala ako reštaurátorka v Reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

1992

V rámci štipendia Obce reštaurátorov Slovenska pôsobila v Štátnom archíve vo Viedni (Österreichisches Staatsarchiv Wien), kde reštaurovala dve medirytiny z 18. storočia – Univerzitné tézy. Pochádzali zo zbierok Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.

1990-1993

Pracovala ako reštaurátorka v slobodnom povolaní.

1990

Ukončila päťročnú doktorandskú prácu v odbore 82 – umenie, úžitkové umenia – spolu s teoretickou prácou na tému Gotické tabuľové maľby z Hervartova. Obhájila ju v máji 1990 a bola tak oprávnená používať umelecko-akademickú hodnosť artis doctor – doktor umeniaArtD.

Pri príležitosti dokončenia reštaurovania tohto gotického oltára sa v Pálffyho paláci v Bratislave, v Galérii výtvarného umenia v Prešove a v Šarišskom múzeu v Bardejove uskutočnila výstava pod názvom Mária Bidelnicová – Premena obrazu, kurátorkou výstavy bola Štefánia Horečná.

1984

Vydala sa za akademického maliara Daniela Bidelnicu. V Historickom múzeu Slovenského národného múzea vystavovala zrekonštruovaný portrét Elizabeth Illésházy z Trenčianskeho múzea.

1983-1990

Pôsobila na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ako odborná asistentka.

1983

Po skončení školy ešte v tom istom roku získala Cenu VŠVU za reštaurovanie umeleckých diel a za diplomovú prácu, ako aj dobré výsledky počas celého štúdia.

1982

Absolvovala štúdium na Istituto Centrale del Restauro v Ríme, najlepšej reštaurátorskej škole na svete, u profesorky Gabriele Serangelli a profesora Sergia Lancioniho. Práve posledný z nich bol významným reštaurátorom slávnych renesančných diel.

1980

Získala ocenenie Slovenského fondu výtvarných umení za reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok na Slovensku.

1977-1983

Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok. Do roku 1978 bol vedúcim katedry profesor Karel Veselý, ktorý založil a budoval reštaurátorský odbor. Po ňom sa stal vedúcim na katedre akademický sochár docent Jozef Porubovič, vedúcou oddelenia v tom čase bola docentka Irina Meszárošová-Krukovská. Mária Bidelnicová ešte ako poslucháčka IV. ročníka v roku 1981 dostala Cenu VŠVU za odbor reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok.

V roku 1983 absolvovala a dostala titul akademická maliarka.

1977

Pracovala v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave a v spolupráci so Štátnym archívom Bratislava pod vedením reštaurátora docenta Ivana Galamboša.

V roku 1983 absolvovala a dostala titul akademická maliarka.

1975

Absolvovala kurz Základy múzejného konzervovania pri Moravskom múzeu Brno, ktorý ukončila majstrovskou prácou reštaurovania papiera u profesorov Ludvíka Lososa a Zbyňka Zbyslava Stránskeho.

1973-1976

Pracovala ako asistentka na oddelení grafiky a kresby v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

1969-1973

Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení aranžérstva a propagačného výtvarníctva u profesora Rudolfa Filu.

1954

Akademická maliarka Mária Bidelnicová (rodená Skoumalová) sa narodila 19. júla v Bratislave. Rodičia, matka Margita Skoumalová a otec Karol Skoumal (matka otca rodená Schmőgnerová), boli fotoreportéri vo Filmových ateliéroch Koliba, Bratislava.

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.