Mária Bidelnicová

Mária Bidelnicová | Knižná publikácia RELAX

RELAX

Najnovšia knižná publikácia Relax ponúka bohatý prehľad maliarskej tvorby Márie Bidelnicovej. Publikácia bola vydaná k výstave Relax pri príležitosti životného jubilea autorky.

Publikácia bude čoskoro dostupná v nasledujúcich kníhkupectvách.

Krst publikácie Relax

V rámci vernisáže výstavy Relax sa dňa 14.5.2024 v Galérií Umelka v Bratislave uskutočnil krst publikácie Relax. Krstným otcom je Maestro Peter Dvorský.

Mária Bidelnicová - Výstava RELAX 2024 Galéria Umelka
Mária Bidelnicová | Krst publikácie RELAX
Mária Bidelnicová | Knižná publikácia RELAX

Publikácia RELAX vydaná k rovnomennej výstave pri príležitosti životného jubilea autorky.

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.