Mária Bidelnicová

Reštaurovanie

50 ročné reštaurátorské skúsenosti Márie Bidelnicovej zhrnuté do jednej unikátnej knihy. Reprezentačná obrázková publikácia umožňuje prostredníctvom fotodokumentácie nazrieť do neuveriteľne náročnej reštaurátorskej práce.

Nájdete aj v Slovart, Gorila, Pod vŕškom a v ďalších obľúbených kníhkupectvách.

Dar prezidentky pre pápeža

Kniha Reštaurovanie je oslavou historického dedičstva našich predkov, ktoré sme povinný zachovať pre ďalšie generácie. Je pre mňa cťou, že som ju mohla poskytnúť do daru pri príležitosti Apoštolskej návštevy pápeža Františka v Slovenskej republike.

Prezidentka Zuzana Čaputová pri odovzdávaní knihy Svätému Otcovi Františkovi, 13. 9. 2021

Viac o príbehu tejto knihy

Anjeli stážny

Mária Bidelnicová v Talkshow Aleny Heribanovej: Anjeli strážni

Mária Bidelnicová zachránila viaceré skvosty národného i svetového kultúrneho dedičstva

PODCAST Nočná pyramída - hosť Mária Bidelnicová

METRO DNES foto

TV BRATISLAVA Metro Dnes: Pod povrchom sa občas skrývajú tajomstvá

Kniha Reštaurovanie - Mária Bidelnicová

Nazrite do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce. Rozsiahle knižné dielo s vyše tisíc fotografiami vás prevedie umením reštaurovania od gotiky, baroka až po súčasnosť.

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.