Mária Bidelnicová

Daniel Bidelnica – životopis a tvorba

Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1977 – 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Eugénia Lehotská a doc. Ivan Vychlopen). Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej maľbe, grafike, art protisu, plastike, polychrómovaným priestorovým objektom a bodypaintingu, ale i rozmanitým formám dizajnu a reklamy. Tvorivý potenciál Daniela Bidelnicu dávno presiahol hranice klasických maliarskych žánrov a smeruje k dôslednému využitiu farby ako všemocného média, schopného ovládnuť akúkol’vek plochu a prepožičať výnimočnosť všedným veciam. Veľké formáty, prekvapivé farebné kontrasty, prvky klasickej moderny, abstraktného expresionizmu, popartu, ale i farebnej a tvarovej estetiky rôznych domorodých kultúr sa spájajú v Bidelnicovej súčasnej tvorbe v jedinečnom gejzíre zmyselnosti a opojenia farbou. Jasný kolorit sviežich a sýtych teplých farieb je zjednocujúcim prvkom jeho diel. Rané práce Daniela Bidelnicu boli dôsledne figurálne. Štylizáciou reálnych tvarov sa dostal až na hranicu abstrakcie, často ju prekročí, no vždy sa znova vracia do sféry overených symbolov a znakov, kombinuje ich, vrství, prelína a vytvára tak dynamickú mozaiku tvarov a farieb, ktorá je pre neho už signifikantná. Tvaroslovie jeho obrazov často naznačuje inšpiráciu antikou, orientom, juhoamerickými kultúrami, astrológiou, východnými filozofiami, ale i realitou ulice, mesta, či miesta. Inokedy uplatňuje dôsledne geometrické, alebo naopak lyricko-poetické princípy. Vždy však u neho prevažuje princip harmónie, pozitívny zmysel a radosť z tvorby. Od roku 1984 predstavil svoje diela na približne 300 samostatných výstavach vgalériách nielen na Slovensku, ale aj v Prahe, Brne, Budapešti, Viedni, Varšave, Krakove, Štutgarte, Eindhovene, Paríži, Ríme, Aténach, Alexandrii, Káhire, Riu de Janeiro, Vancouveri, Addis Abebe, Soule, či v mexickej Oaxace. Jeho diela sú v zbierkach mnohých galérií, múzeí a inštitúcií. Nachádzajú sa aj v súkromných zbierkach doma a v zahraničí.

Mgr. Mária Horváthová

V portfóliu Daniela Bidelnicu nájdete obrazytvorbu objektov a sôch, ale aj ich premaľbumonumentálne realizácie i tvorbu úžitkovej grafiky na objednávku. Jedinečný pohľad na jeho tvorbu ponúkajú publikácie Život pre umenie a najnovšia kniha MOJE DNA OBRAZY. Ak vás zaujímajú diela Daniela Bidelnicu alebo spolupráca, rad vám poskytne ďalšie informácie.

Počas svojho pôsobenia mal tú česť spoznať množstvo ľudí, boli to výnimočné stretnutia, ktoré si chce pamätať. Od roku 1984 svoje diela predstavil na vyše 300 samostatných výstavách v galériách na Slovensku i v zahraničí. 

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.