Mária Bidelnicová

Kópie obrazov - Mária Bidelnicová

Tvorba priznaných kópií diel slovenských i zahraničných umelcov

Kópie obrazov Vincenta van Gogha

Kópie obrazov Mateja Bela a Ľudovíta Štúra v prezidentskom paláci

Kópie významných portrétov významných osobností

Kópie v expozícii Slovanského múzea Alexandra Sergejeviča Puškina SNK, Brodzany

Imro Weiner-Kráľ, kópia diela Protest pre múzeum Reina Sofia v Madride s dielami Gauernica Protest

Kópia - detail z Obrazu Sandra Boticelliho Zrodenie Venuše

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.