Mária Bidelnicová

Fotografické inšpirácie

Fotografická tvorba Máriu Bidelnicovú baví rovnako ako reštaurovanie alebo maľovanie. Umožňuje jej žiť v prítomnom okamihu, aj keď je krátky a prchavý. Krásu a čaro tých najzaujímavejších chvíľ dokáže zachytiť a uchovať práve jej fotoaparát. Od detstva sa pohybovala vo svete fotografií. Prvý, vtedy ešte veľký a ťažký fotoaparát jej kúpili rodičia, povolaním fotografi. A tak v domácom prostredí si už od detstva mohla sama vyvolávať fotky. Tam si robila so svojimi fotografickými zábermi rôzne experimenty, realizovala výtvarné zásahy, solarizáciu, ale aj black-white grafické zobrazenie snímok. Práca s fotografiami bola neoddeliteľnou súčasťou rodinnej činnosti, pretože Bidelnicovej rodičia ako tvoriví fotografi vo filmových ateliéroch Koliby, spracovávali aj doma svoje fotografie.

Fotografické začiatky súviseli ešte s čierno-bielymi výstupmi, keďže v tom čase u nás farebné fotografie neboli bežné a dostupné. Od začiatku ju lákal proces výroby snímok, ktorý s príchodom farebného riešenia mohla doma dotvárať a vytvárať v určitej svojej koncepcii a prirodzene už aj istej výtvarnej farebnej intenzite. Svojim fotoaparátom rada zaznamenávala čaro a krásu prírody, portréty kamarátov, známych či osobností kultúrneho a spoločenského života s ktorými sa postupom času zoznámila. Bavilo ju zachytiť štruktúry a detaily niektorých objektov a vecí, neskôr aj spoločenských udalostí, na ktoré si chcela uchovať milú spomienku. Postupom rokov a štúdií hrala mimoriadne dôležitú úlohu fotografia v reštaurátorskej práci. Tam mohla presne dokumentovať celý priebeh svojich reštaurátorských postupov, rôzne detaily povrchov maľby, jej štruktúru, nanášanie farieb a maliarsky rukopis iného umelca. Pri tvorbe maliarskych kópií svetových majstrov zase dopodrobna zdokumentovať celú interpretáciu motívu. Vo voľnej fotografickej tvorbe ju lákalo zachytiť svetlo pôsobiace na flóru, v prírodnej krajine, hru lúčov slnka, detaily architektonických prvkov. Pri portrétoch rada zachytávala moment okamihu vo výraze človeka, náladu a atmosféru rôznych situácií. Na prechádzkach prírodou či mestom vyhľadávala objekty či prvky, ktoré si bežný človek často ani nevšimol. Ona práve svojim výtvarným videním našla ten záber, ktorý je jedinečný, ojedinelý a navždy zachovaný. Hovorí sa, že keď vieš dokonale používať fotoaparát, tak vieš vytvoriť dokonalý magický okamih, a to Mária Bidelnicová s brilantnosťou vie a dokáže.

PhDr.Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Historička umenia

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.