Mária Bidelnicová

Reštaurovanie obrazu Svätá Katarína Alexandrijská

 • Simon Vouet
 • Svätá Katarína Alexandrijská
 • okolo roku 1624
 • olej na plátne
 • 98,7 x 74,2 cm
 • neznačené
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 302

Obraz Svätá Katarína francúzskeho maliara Simona Voueta patrí medzi významné diela zbierky európskeho umenia Slovenskej národnej galérie. Mária Bidelnicová ho reštaurovala v rokoch 1996 – 1997 v ateliéroch SNG. Už na prvý pohľad bolo vidieť stmavnutý lak, skrakelovaný povrch, premaľby, ale i retuše. Citlivé reštaurovanie obrazu Svätá Katarína Simona Voueta potvrdilo caravaggiovskú orientáciu a odkrylo jeho maliarske kvality aj pôvodnú krásu. Obraz je vystavený v expozíciách SNG v Bratislave a v roku 1996 bol prezentovaný na výstave v Národnej galérii v Prahe.

Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne

Priebeh reštaurovania obrazu Svätá Katarína Alexandrijská

V prvej fáze reštaurovania bol vykonaný rozsiahly prieskum diela optickými metódami – infračerveným a ultrafialovým svetlom, röntgenovými lúčmi, zároveň bol vykonaný fyzikálno-chemický rozbor pigmentov i plátna obrazu. Vyhodnotenie výsledkov ukázalo, že obraz s ľanovým, ručne tkaným plátnom je originálom zo začiatku 17. Storočia. V 19.storočí bol však obraz svätej Kataríny „reštaurovaný“, premaľované pozadie a obraz nažehlili na nové plátno, zachovali však pôvodný formát kompozície.

Použité metódy pri analýze obrazu:

 • RTG snímka
 • IR snímka
 • UV luminiscencia
 • fyzikálno-chemický rozbor pigmentov i plátna obrazu
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
RTG snímka pred reštaurovaním
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
pred reštaurovaním
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
počas čistenia
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
po reštaurovaní

Po rozbore obrazu a vyhodnotení prieskumu pristúpila reštaurátorka k reštaurovaniu obrazu . Čistenie povrchu maľby a postupné odstraňovanie novších vrstiev stmavnutého laku odhalilo poškodenia na inkarnáte a po celom obvode obrazu. Odstránené boli taktiež všetky nevhodné sekundárne zásahy, ako druhotné tmely, lokálne retuše i plošná premaľba pozadia. Chýbajúci podklad reštaurátorka doplnila kriedovým tmelom a po odizolovaní maľby pristúpila k zjednoteniu čiarkovanou imitujúcou retušou pomocou odstrániteľných farieb. Na záver konzervovala obraz povrchovým lakovaním, čím získal rovnomernú izolačnú vrstvu, priehľadnosť a sýtosť farieb.

Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
pred reštaurovaním
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
počas čistenia
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne
počas odstraňovania premalieb
Reštaurovanie obrazu Svätá Katarína Alexandrijska
po reštaurovaní
Reštaurovanie - Mária Bidelnicová

Nazrite do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce.
Rozsiahle knižné dielo s vyše tisíc fotografiami vás prevedie umením reštaurovania od gotiky, baroka až po súčasnosť.